Ferro Azufre / Pyrit

Ferro Azufre Pyrit
Ferro Azufre Pyrit
NomsAbréviations chimiquesCompositions chimiquesFormes
Ferro AzufreFeSS aprox. 30%Grano
Piedra
PyritFeSS aprox. 50 %Grano
Piedra

Otros grados bajo demanda.