Bronze

CuSn AMPERE
CuSn AMPERE
NomsAbréviations chimiquesCompositions chimiquesFormes
Bronze AluminiumCB330G
CUAL9-B
Cu 88.00%- 91.50%
Pb 0% - 0.25%
Al 8.20% - 10.50%
Lingots
Bronze AluminiumCB331G
CUAL10FE2-B
Cu 83.00% - 89.00%
Pb 0% - 0.03%
Al 8.70% - 10.50%
Lingots
Bronze AluminiumCB332G
CUAL10N13FE2-B
Cu 80.00% - 85.50%
Pb 0% - 0.03%
Al 8.70% - 10.50%
Lingots
Bronze AluminiumCB333G
CUAL10FE5NI5-B
Cu 76.00% - 82.50%
Pb 0% - 0.03%
Al 8.80% - 10%
Lingots
Bronze AluminiumCB334G
CUAL11FE6NI6-B
Cu 72.00% - 77.00%
Pb 0% - 0.04%
Al 10.30% - 12.00%
Lingots
Bronze au plombCB494K
CUSN5PB9-B
Cu 80.00% - 86.50%
Pb 8.20% - 10.00%
Sn 4.20% - 6.00%
Lingots
Bronze au plombCB495K
CUSN10PB10-B
Cu 78.00% - 81.50%
Pb 8.20% - 10.50%
Sn 9.20% - 11.00%
Lingots
Bronze au plombCB496K
CUSN7PB15-B
Cu 74.00% - 79.50%
Pb 13.20% - 17.00%
Sn 6.20% - 8.00%
Lingots
Bronze au plombCB497K
CUSN5PB20-B
Cu 70.00% - 77.50%
Pb 19.00% - 23.00%
Sn 4.20% - 6.00%
Lingots
BronzeCB482K
CUSN11PB2-B
Cu 83.50% - 86.50%
Pb 0.70% - 2.50%
Sn 10.70% - 12.50%
Lingots
Bronze CB492K
CUSN7ZN2PB3-B
Cu 85.00% - 88.50%
Pb 2.70% - 3.50%
Sn 6.20% - 8.00%
Lingots
Bronze CB480K
CUSN10-B
Cu 88.50% - 90.50%
Pb 0% - 0.80%
Sn 9.30% - 11.00%
Lingots
Bronze CB481K
CUSN11P-B
Cu 87.00% - 89.30%
Pb 0% - 0.25%
Sn 10.20% - 11.50%
Lingots
Bronze CB483K
CUSN12-B
Cu 85.50% - 88.50%
Pb 0% - 0.60%
Sn 11.20% - 13.00%
Lingots
Bronze CB484K
CUSN12NI2-B
Cu 84.00% - 87.00%
Pb 0% - 0.20%
Sn 11.30% - 13.00%
Lingots
BronzeCB490K
CUSN3ZN8PB5-B
Cu 81.00% - 85.50%
Pb 3.50% - 5.80%
Sn 2.20% - 3.50%
Lingots
Bronze CB491K
CUSN5ZN5PB5-B
Cu 83.00% - 86.50%
Pb 4.20% - 5.80%
Sn 4.20% - 6.00%
Lingots
Bronze CB493K
CUSN7ZN4PB7-B
Cu 81.00% - 84.50%
Pb 5.20% - 8.00%
Sn 6.20% - 8.00%
Lingots
Bronze CB498K
CUSN6ZN4PB2-B
Cu 86.00% - 89.50%
Pb 1.20% - 2.00%
Sn 5.70% - 6.50%
Lingots
BronzeCB499K
CUSN5ZN5PB2-B
Cu 84.00% - 87.50%
Pb 0% - 3.00%
Sn 4.20% - 6.00%
Lingots
Bronze Bronze SiCu SOLDE
Pb 0% - 0.20%
Lingots
Bronze Bronze bas Pb Cu SOLDE
Pb 0% - 1.00%
Sn 3.50% - 5.00%
Lingots
Bronze Bronze B20Cu SOLDE
Pb 0% - 0.25%
Sn 21.00% - 23.00%
Lingots

D’autres grades sont disponibles sur demande.